ציורי נהר החיים

נהר החיים של יונה צוק, פעילות באירוע, פרט. קיץ 2009

נהר החיים של יונה צוק, פעילות באירוע, פרט. קיץ 2009

נהר החיים של יונה צוק, פעילות באירוע, פרט. קיץ 2009
נהר החיים של יונה צוק, פעילות באירוע,  קיץ 2009
נהר החיים של יונה צוק, פעילות באירוע, פרט. קיץ 2009
נהר החיים של הלן, סדנת היכרות, קיסריה, אפריל 2010
עבודות מסדנת שישי-נשי , סתיו 2009.
נהר החיים,  סדנת היכרות, קיסריה, 2010
נהר החיים,  סדנת היכרות, קיסריה 2010
נהר החיים של טלי, סדנת היכרות, קיסריה, אפריל 2010
נהר החיים של סימה, סדנת היכרות, קיסריה, אפריל 2010
נהר החיים, סדנת היכרות, קיסריה, 2010
נהר החיים של נעמי, סדנת היכרות, קיסריה, אפריל 2010